• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาการบัญชี
  • มีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชีการเงินอย่างน้อย 2 ปี
  • มีความรู้ความเข้าใจในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป

18-May-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.