• มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใหม่ มีทักษะในการเจรจาต่
  • สามารถเขียน Content ทั้งสื่อออนไลน์ และออฟไลน์
  • มีประสบการณ์ด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

09-Sep-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?