• วุฒิ ปริญญาตรี - โท บัญชี/การเงิน
  • มีประสบการณ์ด้านบริหารทีมงานอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
  • สามรถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้

25-Apr-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?