• มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • สามารถอ่านภาษาอังกฤษได้
 • ไม่ดื่มสุรา และ ไม่สูบบุหรี่

21-May-18

 

Applied
 • การตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี
 • เงินช่วยเหลือกรณีครอบครัวพนักงานเสียชีวิต
 • การฝึกอบรม ภายใน-ภายนอก บริษัท

21-May-18

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์งานด้านบัญชี 5 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการเป็นหัวหน้างาน 2 ปี ขึ้นไป

21-May-18

 

Applied
 • การตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี
 • เงินช่วยเหลือกรณีครอบครัวพนักงานเสียชีวิต
 • การฝึกอบรม ภายใน-ภายนอก บริษัท

21-May-18

Salary negotiable

Applied
 • การตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี
 • เงินช่วยเหลือกรณีครอบครัวพนักงานเสียชีวิต
 • การฝึกอบรม ภายใน-ภายนอก บริษัท

21-May-18

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.