• ปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์ เคยเรียนวิชาเคมี
 • มีประสบการณ์งานด้านเอกสาร งานบริการลูกค้า 1 ปี+
 • สามารถเลื่อนเป็นพนักงานขาย/หัวหน้าฝ่ายบริการลูกค้า

12-Jul-18

 

Applied
 • พนักงานบัญชีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • รักงานบริหารลูกหนี้ ติดตามการรับชำระเงิน
 • จัดทำรายการกระทบยอดธนาคาร และบัญชีที่เกี่ยวข้อง

12-Jul-18

 

Applied
 • HR manager to set up newly relocated office
 • 5+yr managerial experience in HRM & HRD
 • Proven record in organizational restructuring

12-Jul-18

 

Applied
 • Solid experience in setting up accounting system
 • Experienced in ERP implementation is preferable
 • 7yr+ managerial experience in accounting & finance

12-Jul-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?