• วางแผนเริ่มทำงานล่วงหน้าโดยเริ่มดำเนินการ 3 เดือน
 • ประสานงานกับเอเจนซี่ในการนำเสนอไอเดียสื่อโฆษณา
 • ติดต่อกับฝ่ายออกแบบ เพื่อขอ floor plan

20-Jul-18

 

Applied
 • วางแผนและกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด
 • ดูแลงบประมาณ การใช้สื่อส่งเสริมทางการตลาด
 • นำเสนอแผนการส่งเสริมการขายและกิจกรรมทางการตลาด

19-Jul-18

Salary negotiable

Applied
 • Construction Planning, Site Project Management,PM
 • Degree in Civil Engineering
 • At least 5 years experiences in Construction

18-Jul-18

Salary negotiable

Applied
 • จบในสาขาวิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์ในระดับหัวหน้างานอย่างน้อย 3-5 ปี
 • ประสบการณ์งานก่อสร้างโครงการแนวราบ

18-Jul-18

Salary negotiable

Applied
 • Implement & plan for digital communication
 • Responsible for all online marketing activities
 • Initiate and execute marketing new way for online

18-Jul-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Analyze and recommend training consultants
 • Facilitate learning through a variety
 • Prepare, facilitate, monitor, evaluate

18-Jul-18

 

Applied
 • Handle for all graphic designing, artworks, etc.
 • Bachelor in Arts, Com Arts, Multimedia
 • Min. 2 years of direct exp. in Graphic Design

18-Jul-18

 

Applied
 • บริหารงานด้านออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อสังหาฯ
 • ปสก.ตรง 3-5 ปี ด้านการพัฒนาแบบ วางแผนโครงการ
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านสถาปัตยกรรม ออกแบบตกแต่ง

17-Jul-18

Salary negotiable

Applied
 • Experience in Real Estate sales agent / Resales
 • Good command in English language
 • Able to work 6 days/week

17-Jul-18

Salary negotiable

Applied
 • Digital Marketing
 • Integrated marketing activity, communication
 • Knowledge of partnership benefits

16-Jul-18

Salary negotiable

Applied
 • บริหารงานด้านออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อสังหาฯ
 • ปสก.ตรง 1-3 ปี ด้านการพัฒนาแบบ วางแผนโครงการ
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ในงานออกแบบ และเขียนแบบโครงสร้าง

16-Jul-18

 

Applied