• จบในสาขาวิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์ในระดับหัวหน้างานอย่างน้อย 3-5 ปี
 • ประสบการณ์งานก่อสร้างโครงการแนวราบ

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • SalesTraining
 • Coaching Sales
 • Coaching & Training

22 hours ago

 

Applied
 • Handle for all graphic designing, artworks, etc.
 • Bachelor in Arts, Com Arts, Multimedia
 • Min. 2 years of direct exp. in Graphic Design

22 hours ago

 

Applied
 • ReactJS
 • JavaScript
 • Web and Mobile Developer

23-May-18

 

Applied
 • วางแผนและกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด
 • ดูแลงบประมาณ การใช้สื่อส่งเสริมทางการตลาด
 • นำเสนอแผนการส่งเสริมการขายและกิจกรรมทางการตลาด

23-May-18

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • สามารถปิดบัญชีประจำเดือนได้
 • มีความละเอียดรอบคอบ, สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้

23-May-18

 

Applied
 • บริหารงานด้านออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อสังหาฯ
 • ปสก.ตรง 2-5 ปี ด้านการพัฒนาแบบ วางแผนโครงการ
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านสถาปัตยกรรม ออกแบบตกแต่ง

22-May-18

Salary negotiable

Applied
 • บริหารงานด้านออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อสังหาฯ
 • ปสก.ตรง 1-3 ปี ด้านการพัฒนาแบบ วางแผนโครงการ
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ในงานออกแบบ และเขียนแบบโครงสร้าง

22-May-18

 

Applied
 • Implement & plan for digital communication
 • Responsible for all online marketing activities
 • Initiate and execute marketing new way for online

18-May-18

Salary negotiable

Applied
 • วางแผนเริ่มทำงานล่วงหน้าโดยเริ่มดำเนินการ 3 เดือน
 • ประสานงานกับเอเจนซี่ในการนำเสนอไอเดียสื่อโฆษณา
 • ติดต่อกับฝ่ายออกแบบ เพื่อขอ floor plan

18-May-18

 

Applied
 • Financial Budgeting
 • Financial
 • Budgeting

16-May-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้องด้าน IT
 • มีทักษะ C# .net MVC
 • เป็นพนักงานประจำ ทำงานจันทร์-ศุกร์

16-May-18

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.