• วางแผนและกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด
 • ดูแลงบประมาณ การใช้สื่อส่งเสริมทางการตลาด
 • นำเสนอแผนการส่งเสริมการขายและกิจกรรมทางการตลาด

20-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Analyze and recommend training consultants
 • Facilitate learning through a variety
 • Prepare, facilitate, monitor, evaluate

20-Sep-18

 

Applied
 • To develop for Risk Assessment of the business
 • Monitor the company's top risks
 • Develop the company's Enterprise Risk Management

20-Sep-18

 

Applied
 • สัญชาติไทย วุฒิปริญญาตรี สาขาการบริหารธุรกิจ
 • ปสก.ตรงด้านบริหารจัดการที่พักอาศัยอย่างน้อย 5 ปี
 • มีทักษะด้านการบริหารจัดการ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

20-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • บริหารงานด้านออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อสังหาฯ
 • ปสก.ตรง 2-5 ปี ด้านการพัฒนาแบบ วางแผนโครงการ
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาสถาปัตยกรรม

20-Sep-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Good personality with service-minded
 • Problem solving skills
 • Excellent interpersonal skills

20-Sep-18

Base salary + high commission

Applied
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี ในสาขาการตลาด หรือสาขาอื่นๆ ที่
 • ประสบการณ์การทำงานสายงานการตลาดอย่างน้อย 1 ปี ขึ้น
 • ทักษะการสื่อสาร การประสานงาน และการนำเสนอที่ดี

20-Sep-18

 

Applied
 • Construction Planning, Site Project Management,PM
 • Degree in Civil Engineering
 • At least 5 years experiences in Construction

19-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • PMS
 • Performance management
 • C&B

18-Sep-18

 

Applied
 • Internal communication
 • Internal
 • Communication

18-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้องด้าน IT
 • มีทักษะ C# .net MVC
 • เป็นพนักงานประจำ ทำงานจันทร์-ศุกร์

18-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • จบในสาขาวิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์ในระดับหัวหน้างานอย่างน้อย 3-5 ปี
 • ประสบการณ์งานก่อสร้างโครงการบ้านเดี่ยว/คอนโด

17-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • เขียนข่าวประชาสัมพันธ์ หรือบทความ
 • มีประสบการณ์ด้านงานประชาสัมพันธ์
 • PR

17-Sep-18

 

Applied