• สั่งซื้อสินค้า เปิด po ต่อรองราคา
 • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป

16-Jul-18

 

Applied
 • ประสานงาน รับออเดอร์ลูกค้าเกี่ยวกับงานสื่อโฆษณา
 • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

16-Jul-18

 

Applied
 • ดูแลเวป การโฆษณาบนสื่อออนไลน์
 • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

16-Jul-18

 

Applied
 • สั่งซื้อสินค้า เปิด po ต่อรองราคา
 • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป

10-Jul-18

 

Applied
 • ประสานงาน รับออเดอร์ลูกค้าเกี่ยวกับงานสื่อโฆษณา
 • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

10-Jul-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • ดูแลเวป การโฆษณาบนสื่อออนไลน์
 • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

10-Jul-18

 

Applied