• วุฒิ ปวส. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า หรือผู้มีประสบการณ์ด้าน
  • มีความรับผิดชอบสูง
  • ค่ารักษาพยาบาลครอบครัว 20,000 บาท / ปี

23 hours ago

 

Applied
  • วุฒิ ปวส. ทุกสาขา ยินดีรับเด็กจบใหม่
  • มีความรับผิดชอบสูง
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสูงสุด 10%

23 hours ago

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?