• วุฒิ ปริญญาตรี
 • สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้ดี
 • มีประสบการณ์ด้านเกษตรทำผักไฮโดรโปนิกส์

16-Jul-18

 

Applied
 • วุฒิ ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • บันทึกข้อมูลด้านรับ-จ่าย ลงโปรแกรม POS

16-Jul-18

 

Applied
 • วุฒิ ปวส.- ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านสต๊อกและโปรแกรม POS
 • เจ้าหน้าธุรการ-สต๊อก ประจำที่สุขุมวิท

16-Jul-18

 

Applied
 • วุฒิ ปวส.- ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านสต๊อกและโปรแกรม POS
 • เจ้าหน้าธุรการ-สต๊อก ประจำที่ชลบุรี

16-Jul-18

 

Applied
 • วุฒิ ปวส.- ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านสต๊อกและโปรแกรม POS
 • เจ้าหน้าธุรการ-สต๊อก ประจำที่ชลบุรี

12-Jul-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • วุฒิ ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • บันทึกข้อมูลด้านรับ-จ่าย ลงโปรแกรม POS

12-Jul-18

 

Applied
 • วุฒิ ปริญญาตรี
 • สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้ดี
 • มีประสบการณ์ด้านเกษตรทำผักไฮโดรโปนิกส์

12-Jul-18

 

Applied
 • วุฒิ ปวส.- ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านสต๊อกและโปรแกรม POS
 • เจ้าหน้าธุรการ-สต๊อก ประจำที่สุขุมวิท

12-Jul-18

 

Applied