• ติดตามผลการบริหารความเสี่ยงในการจัดหาที่ดิน
 • นำเสนอรายงานสถานะความเสี่ยง
 • วิเคราะห์ระบบการดำเนินงานหรือแผนธุรกิจเพื่อประเมิน

3 hours ago

 

Applied
 • Business Administration
 • Customer Relation Management
 • Referral Campaign

21 hours ago

 

Applied
 • Develops an integrated communications strategy
 • Oversees and coordinates the communication
 • Internally and externally ensure and increase

12-Nov-18

 

Applied
 • Prepare condo's data cleansing
 • 3 years working experiences in property consultant
 • Marketing Research and analysis understanding

12-Nov-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor ‘degree in Finance, Accounting
 • Advanced Microsoft Excel and PowerPoint skills
 • Excellent analytical and problem solving skills

09-Nov-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Digital
 • Online Marketing
 • Customer Experience

08-Nov-18

 

Applied
 • Customer Service
 • Call Center
 • Customer Contact

06-Nov-18

 

Applied