• ชายหรือหญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
  • ปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องหรือเทียบเท่า
  • ทนภาวะแรงกดดันได้ดี

17-Aug-17

 

Applied
  • ชายหรือหญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
  • ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ในการทำงาน 0-2 ปี

17-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.