• ปวส.ขึ้นไป สาขาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไฟฟ้า
  • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ การทำงาน
  • สามารถทำงานได้ทั้งกลางวันและกลางคืน

20-Apr-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?