• สัญชาติไทย เพศ ช/ญ อายุระหว่าง 22 ถึง 30 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

21-Mar-19

Salary negotiable

Applied
 • Minimum 2 years experiences
 • Proficiency in computer skills
 • Excellent skill in Visio, Auto CAD, and SketchUp

20-Mar-19

 

Applied
 • Administrator
 • Bachelor's Degree
 • 2 years in administration experience

20-Mar-19

 

Applied
 • Able to work at Site
 • Good in English
 • At least 3 years of Safety expeirence

19-Mar-19

 

Applied
 • 10+ years of experience in a finance function
 • Understand SET Standard
 • Super User in Accounting ERP

19-Mar-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Background IT or Engineer
 • Creative and Innovation
 • Project Management Skill

19-Mar-19

 

Applied
 • Engineer or Sales background
 • At least 1 - 2 years experience in Sales
 • Creative and Innovation

19-Mar-19

Salary negotiable

Applied