• ปริญญาตรี/ปริญญาโท ขึ้นไป สาขาเทคโนโลยีอาหาร
  • ประสบการณ์ : 3 ปีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ด้านโรงงานอาหารหรือโรงงานอุตสาหกรรม

16-Aug-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.