• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์
  • ขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

19-Mar-19

 

Applied
  • เคยผ่านงานจัดซื้อในบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
  • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
  • มีประสบการณ์ในสายงาน 10 ปีขึ้นไป

11-Mar-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?