• มีความรู้ด้านการตรวจสอบธุรกิจค้าปลีก
  • ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีใบขับขี่รถยนต์และมีรถยนต์ของตัวเอง

02-Jun-20

 

Applied
  • มีประสบการณ์งานขายกลุ่มสินค้าจักรยาน,วิทยุสื่อสาร
  • วางแผนส่งเสริมการขายและการจัดซื้อนำเข้า
  • ดูแลความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับองค์กร

02-Jun-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?