• ชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

17-Aug-17

 

Applied
 • จบการศึกษาปริญญาตรีสาขาบัญชี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

17-Aug-17

 

Applied
 • เพศหญิง
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด

17-Aug-17

 

Applied
 • เพศชายหรือหญิง
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาออกแบบ

17-Aug-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.