• เพิ่มโอกาสในการเติบโตในหน้าที่การงานแบบก้าวกระโดด
  • เรียนรู้จากประสบการณ์และความผิดพลาดที่เกิดขึ้น
  • พัฒนาตนเองในสายอาชีพอยู่เสมอ

17-Aug-17

Salary negotiable

Applied
  • Developed to be one of our manager in the future.
  • Long term career path.
  • Living Together, Growing Together

17-Aug-17

Salary negotiable

Applied
  • Willing to train up to be Manager
  • .
  • .

14-Aug-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.