• ปริญญาตรี สาขาการตลาด คอมพิวเตอร์
 • มีทัศคติที่ดีต่องานขาย
 • มีทักษะในการเจรา มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Draftsman (เขียนแบบไฟฟ้า & เครืืองกล)
 • ประสบการณ์ 3 ปีขี้นไป
 • สามารถใช้ Program Auto cad ได้อย่างชำนาญ

19-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สถานที่ปฏิบัติงานสมุทรปราการ

17-Sep-18

 

Applied
 • หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สถานที่ปฏิบัติงาน เอกมัย ลุมพินี

13-Sep-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?