• วุฒิการศึกษาระดับปวส. สาขาช่างเทคนิควัดคุม
 • มีประสบการณ์การทำงานในการสอบเทียบเครื่องมือวัด
 • สามารถเข้าปฏิบัติงานเป็นกะได้, สามารถทำงานล่วงเวลา

22 hours ago

 

Applied
 • Maintenance Instrument and calibration
 • Bachelor degree in Instrument Engineer, Electrical
 • Experience 1-3 years

22 hours ago

 

Applied
 • Experience 3 - 5 years
 • Basic knowledge of GMP, HACCP, Food Safety.
 • Special Skill Computer, match, English skill

15-Mar-19

 

Applied
 • Experience : 0-2 years
 • Education : Diploma
 • Special Skill : computer skill

08-Mar-19

 

Applied
 • Experience : At least 5 years
 • Bachelor's Degree or Higher in Accounting
 • Good communication of English, Oracle R12, Excel

08-Mar-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?