• ชาย , หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • สามารถออกขายนอกสถานที่ได้
  • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป

17-Aug-17

 

Applied
  • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • ซ่อมคอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์ได้
  • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป

17-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.