• ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • มีประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

53 mins ago

 

Applied
 • Financial Analysis
 • Strategic Planning
 • Track and ensure company financial goals

53 mins ago

 

Applied
 • ประสบการณ์อสังหาริมทรัพย์
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • มีความรู้เรื่องกฎหมาย

24-May-18

 

Applied
 • ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์

24-May-18

 

Applied
 • บัญชี
 • การเงิน
 • ประสบการณ์ 3-5 ปี

23-May-18

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี Communications or business preferred
 • มีประสบการณ์ 2-3 ปีขึ้นไป
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

21-May-18

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.