• บริหารจัดการระบบ Server ทั้งหมด
  • ดูแลระบบ Internet และ Media ทั้งหมด
  • Monitor ระบบ Computer ทั้งหมด

13 hours ago

 

Applied
  • กำหนดนโยบาย กลยุทธิ์และแผนการปฏิบัติงาน
  • วิเคราะห์และติดตามสินค้าในตลาด
  • บริหารจัดการ Inventory อย่างมีประสิทธิภาพ

13 hours ago

THB30k - 35k /month (negotiable)

Applied
  • Develop precess enhancements
  • develop maintain and accurately
  • perform special assignments and other duties as

21-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.