• ชาย/หญิง อายุ 22-35 ปี
  • จบการศึกษาปริญาตรีหรือเทียบเท่า
  • มีความรักในการออกแบบ

23-May-18

 

Applied
  • คิดสร้างสรรค์และนำเสนองานการตลาดให้กับลูกค้า
  • ทำรายงานและความคืบหน้าของงานที่ได้รับมอบหมาย
  • ทำ Presentation เพื่อนำเสนอโครงการกับลูกค้า

23-May-18

Base salary + high commission

Applied
  • มีแนวคิดสร้างสรรค์และแปลกใหม่ในงานออกแบบ
  • มีประสบการณ์ด้านงานออกแบบ Packaging 1-2 ปี
  • รักงานออกแบบ คิดนอกกรอบ

22-May-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.