• มีแนวคิดสร้างสรรค์และแปลกใหม่ในงานออกแบบ
  • มีประสบการณ์ด้านงานออกแบบ Packaging 1-2 ปี
  • รักงานออกแบบ คิดนอกกรอบ

14 hours ago

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?