• เพศชาย อายุ 20-25 ปี
  • ปวส. สาขาเครื่องกลโรงงาน เทคนิคอุตสาหกรรม
  • เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป

18-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.