• เพศ ชาย , หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
  • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา บัญชี
  • ประสบการณ์ 8-15 ปีขึ้นไป

17-Aug-17

 

Applied
  • เพศ ชาย , หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • ระดับการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

17-Aug-17

 

Applied
  • ระดับการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป ในสาขาวิชาก่อสร้าง
  • ประสบการณ์ 2 - 5 ปี
  • ควบคุมก่อสร้าง

17-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.