• มีประสบการณ์ในธุรกิจเช่าซื้อ/ลีสซิ่ง
  • มีความรู้ในสายวิชาชีพบัญชีและภาษีอากร
  • มีทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft Office

25-May-18

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.