• มีประสบการณ์ในธุรกิจเช่าซื้อ/ลีสซิ่ง
  • มีความรู้ด้านงานนิติกรรมสัญญา
  • ใช้โปรแกรม Word/Excel ได้ดี

17-Jul-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?