• มีประสบการณ์ในการทำงาน 8 - 10 ปี
  • มีความรู้และประสบการณ์ด้านการซ่อมเครื่องจักรกลหนัก
  • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานที่ต่างจังหวัดได้

13-Nov-18

 

Applied
  • มีประสบการณ์ในธุรกิจเช่าซื้อ/ลีสซิ่ง
  • มีความรู้ในสายวิชาชีพบัญชีและภาษีอากร
  • มีทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft Office ( Excel )

09-Nov-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?