• สามารถจัดหาแหล่งเงินทุน เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ
  • วิเคราะห์ประมาณการณ์ทางการเงินได้
  • สามารถพัฒนาระบบบัญชีและการเงินของบริษัทได้

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
  • มีประสบการณ์ในการทำงาน 8 - 10 ปี
  • มีความรู้และประสบการณ์ด้านการซ่อมเครื่องยนต์
  • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานที่ต่างจังหวัดได้

3 hours ago

 

Applied
  • มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ
  • มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน
  • มีทักษะการทำประมาณการกระแสเงินสด

18-Sep-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?