• เพศชาย - หญิง อายุ 25 – 35ปี
  • ป.ตรี สาขาบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
  • ประสบการณ์ 0-5 ปี

28-Jan-20

Salary negotiable

Applied
  • Business Development
  • Strategy
  • Sales and Marketing

27-Jan-20

 

Applied
  • การเงิน
  • การบัญชี
  • สินเชื่อ

24-Jan-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?