• เพศชาย - หญิง อายุ 25 – 45 ปี
  • ป.ตรี สาขาบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
  • ประสบการณ์ 0-5 ปี

23-May-18

 

Applied
  • มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
  • มีทักษะด้านการสื่อสาร
  • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

22-May-18

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.