• เพศชาย - หญิง อายุ 25 – 45 ปี
  • ป.ตรี สาขาบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
  • ประสบการณ์ 0-5 ปี

11-Dec-19

 

Applied
  • Company Secretary
  • Finanial &Banking
  • Factoring

09-Dec-19

Salary negotiable

Applied
  • Business Development
  • Strategy
  • Sales and Marketing

06-Dec-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?