• ทักษะการวางแผนงาน
  • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะการเจรจาต่อรอง
  • มีจิตสำนึกในการให้บริการลูกค้า

16-Jul-18

THB13k - 20k /month

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?