• จบการศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • เป็นผู้ควบคุมระบบ ISO14001 และ EIA
  • เป็นผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำ กากอุตสาหกรรม และอากาศ

17-Feb-20

THB16k - 25k /month

Applied
  • ดูแลงานทั้งหมด ในส่วนงานโรงงาน การตลาด และออฟฟิศ
  • Minimum 15 years relevant experience in management
  • Have a good working knowledge of adhesives busines

17-Feb-20

Above THB120k /month (negotiable)

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?