• ชาย/หญิง อายุ 28-35 ปี
  • ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาสถาปัตยกรรม
  • มีประสบการณ์ด้านการออกแบบย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
  • ชาย/หญิง อายุ 28-35 ปี
  • ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาสถาปัตยกรรม
  • มีประสบการณ์ด้านการออกแบบย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป

16-Apr-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?