• กำหนดนโยบายแผนกลยุทธ์และเป้าหมายของกระบวนการ
  • ควบคุมกระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์
  • วางแผนวิเคราะห์บริหารทรัพยากรบริหารต้นทุน

20-Jan-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?