• กำหนดนโยบายแผนกลยุทธ์และเป้าหมายของกระบวนการ
  • ควบคุมกระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์
  • วางแผนวิเคราะห์บริหารทรัพยากรบริหารต้นทุน

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
  • IT Developer
  • Develop Company Website
  • Develop IT System

02-Nov-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?