• ปริญญาตรี มีประสบการณ์ 3 ปี ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ด้านธุรกิจนำเข้าหรือส่งออก
  • มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ดี

17-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.