• มีความรู้ทางด้านการรับประกันภัย และ สินไหม
  • มีประสบการณ์ทำงาน 1-3 ปีขึ้นไป
  • มีทักษะการขาย เจรจา ติดต่อประสานงานกับลูกค้า

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
  • โบนัส 2 ครั้งต่อปี
  • ปรับเงินเดือนประจำปีทุกปี โอกาสปรับเลื่อนตำแหน่ง
  • สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
  • มีประสบการ์ด้านประกันภัย 3 ปีขึ้นไป
  • หากมีประสบการณ์ด้านประกันชีวิตและประกันวินาศภัย
  • มีความละเอียดรอบคอบ

13 hours ago

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?