• ป.ตรี/โท สาขาบริหารงานบุคคล บริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์
  • มีความรู้ในงานด้าน HRD, แรงงานสัมพันธ์ และกฎหมาย
  • มีประสบการณ์ในการทำงานด้าน HR ประมาณ 10-15 ปี

15-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.