• เพศหญิง / อายุ 22 - 27 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี บัญชี,การเงินการธนาคาร
 • มีประสบการณ์การทำงานในธุรกิจธนาคารพาณิชย์

16-Nov-18

Salary negotiable

Applied
 • บัญชี
 • เจ้าหน้าที่ับัญชีลูกหนี้
 • เจ้าหน้าที่บัญชี

15-Nov-18

Salary negotiable

Applied
 • Administration
 • Reception
 • Operator

12-Nov-18

Salary negotiable

Applied
 • Monitor and Maintain Network,System
 • Certification : CCNA, CCNP
 • Experience Programming เช่น C,C++,Java,Python

12-Nov-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?