• ปริญญาตรี,โท HR,IT สาขาอื่น ๆ
 • มีประสบการณ์ทำงานด้าน HR พิจารณาเป็นพิเศษ
 • งานบริหารทรัพยากรบุคคล สรรหา อบรม พัฒนาบุคลากร

17-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • บัญชี
 • เจ้าหน้าที่ับัญชีลูกหนี้
 • เจ้าหน้าที่บัญชี

17-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Monitor and Maintain Network,System
 • Certification : CCNA, CCNP
 • Experience Programming เช่น C,C++,Java,Python

16-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Develop, Design ICT Solutions/ Maintenance Service
 • Certification CCNA,CCNP,CCDA,CCDP
 • 1-5 years of working experience in solution

12-Sep-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?