• วุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.)
  • ชอบทำงานด้านเอกสาร
  • หากมีประสบการณ์ด้านงานเอกสารจะพิจารณาเป็นพิเศษ

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
  • ควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์สานักงาน
  • รับผิดชอบการส่งสินค้าของ Supplier
  • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

18-Aug-17

 

Applied
  • มีประสบการณ์ด้านฝ่ายทรัพยากรบุคคลอย่างน้อย 1 ปี
  • เงินเดือนตามโครงสร้างบริษัทฯ
  • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.