• จัดทำแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ระบบการตรวจสอบภายใน
  • การรายงานผลการตรวจสอบภายใน
  • แผนงานการตรวจสอบประจำปี

17-Sep-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?