• มีประสบการณ์ด้าน QA, QC อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
  • ทำ data และดูแลควบคุมพนักงาน
  • ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

16-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.