• มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจงานรับเหมาก่อสร้าง
  • มีความรู้ด้านการส่งเสริมการลงทุน และมาตรฐานบัญชี
  • มีประสบการณ์ผู้จัดการแผนกบัญชีไม่น้อยกว่า 3 ปี

21 hours ago

THB45k - 70k /month

Applied
  • Prefer experience in Solar cell
  • Electrical design and able to use PVsyst
  • 5 working days and negotiable salary

31-Oct-19

THB35k - 55k /month

Applied
  • Knowledge of Node.js and frameworks
  • Writing scalable, robust, testable, efficient
  • Design, implement, test, and maintain backend

31-Oct-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?