• มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์
  • รักงานบริการ
  • สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้

24-Sep-18

THB13k - 20k /month (negotiable)

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?