• วันจันทร์-ศุกร์ (หยุดเสาร์-อาทิตย์)
  • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สาขาเทคโนโลยีการอาหาร
  • มีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม

2 hours ago

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?