• วันจันทร์-ศุกร์ (หยุดเสาร์-อาทิตย์)
  • วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง/เคมี
  • มีความชำนาญในการนำเสนอขายสินค้ากลุ่มวัตถุดิบ

17-Feb-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?