• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
  • มีประสบการณ์การควบคุมบริหารงานก่อสร้าง 7 ปีขึ้นไป
  • ตรวจสุขภาพประจำปี,สัมมนาประจำปี

14-Aug-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.