• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
  • บุคลิกภาพดี ไฟแรง รักการพบปะผู้คน ชอบงานท้าทาย
  • มีความเป็นผู้นำ ประสบการณ์งานขาย 3 ปีขึ้นไป

21-Feb-20

Base salary + high commission

Applied
  • วุฒิการศึกษา ม.6 , ปวช., ปวส., ปริญญาตรีขึ้นไป
  • มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา
  • บุคคลิกดี ชอบพบปะผู้คน

21-Feb-20

Base salary + high commission

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?