• มีประสบการณ์งานบริหารการขายสินค้าอุปโภคและบริโภค
  • มีทักษะในการสื่อสารดี สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
  • มีความรับผิดชอบสูง สามารถทำงานในภาวะกดดันได้ดี

8 hours ago

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?