• ประสานงานและติดต่องานได้ดีกับหน่วยงานต่าง ๆ
 • มีความสามารถในการใช้ Microsoft Office, Internet
 • ยินดีรับนักศึกษาปริญญาตรีจบใหม่

12 hours ago

 

Applied
 • ติดต่อประสานงานระหว่างบริษัทกับลูกค้า ธุรการ
 • มีความสามารถในการใช้ Microsoft Office, Internet
 • ยินดีรับนักศึกษาปริญญาตรีจบใหม่ งานธุรการ

18-Jul-18

 

Applied
 • ประสานงานและติดต่องานได้ดีกับหน่วยงานต่าง ๆ
 • มีความสามารถในการใช้ Microsoft Office, Internet
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

18-Jul-18

 

Applied
 • Network/System/Web Application
 • Vulnerability and Risk Assessment
 • Mobile Penetration Testing/Security Consulting

17-Jul-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • provide consulting advice based on ISO/IEC 27001
 • Information security management system
 • Project management and reporting

16-Jul-18

 

Applied
 • Network, IT, Computer, Computer Engineering, ICT
 • ISO27001, ISO22301, ISO20000
 • Business continuity management and IT disaster

15-Jul-18

 

Applied