• ประสานงานและติดต่องานได้ดีกับหน่วยงานต่าง ๆ
 • มีความสามารถในการใช้ Microsoft Office, Internet
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

18 hours ago

 

Applied
 • Network/System/Web Application
 • Vulnerability and Risk Assessment
 • Mobile Penetration Testing/Security Consulting

18-Sep-18

 

Applied
 • Network/System/Web Application
 • Vulnerability and Risk Assessment
 • Mobile Penetration Testing/Security Consulting

16-Sep-18

 

Applied
 • Network, IT, Computer, Computer Engineering, ICT
 • ISO27001, ISO22301, ISO20000
 • Business continuity management and IT disaster

15-Sep-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • ติดต่อประสานงานระหว่างบริษัทกับลูกค้า ธุรการ
 • มีความสามารถในการใช้ Microsoft Office, Internet
 • ยินดีรับนักศึกษาปริญญาตรีจบใหม่ งานธุรการ

11-Sep-18

 

Applied