• มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานบริการ ศูนย์บริการ
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านคอมพิวเตอร์
  • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี ฟัง พูด อ่าน เขียน

01-Jun-20

Salary negotiable

Applied
  • Accounting
  • Experience 2 years
  • Graduated accouning

01-Jun-20

 

Applied
  • Build the relationship with the Commercia Customer
  • P&L Analysis
  • At least 5 years experience in IT Sales

28-May-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?