• ป. ตรี ภาษาอังกฤษ หรือสาขาอื่นๆ
  • ทักษะ ภาษาอังกฤษดี หรือ สื่อสารภาษาเยอรมันได้
  • สามารถเดินทางไปทำงานต่างประเทศได้

14-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.