• มีความรู้ด้านการขาย/Inverter Vacon
  • บุคลิกภาพดี/มนุษย์สัมพันธ์ดี
  • ขยันทำงาน ซื่อสัตย์ ศึกษาหาความรู้ด้านผลิตภัณฑ์

21-Aug-17

THB13k - 20k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.