• สัญชาติไทย, เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วิศวกรรมเครื่องกล,วิศวกรรมอุตสาหการ
 • ใช้โปรแกรมออกแบบ 3มิติ (3D Mechanical design)

18-Aug-17

 

Applied
 • ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ทุกประเภท
 • ปริญญาตรี ในสาขา Computer Graphic
 • ออกแบบเว็บไซต์

18-Aug-17

 

Applied
 • ใช้โปรแกรม AutoCAD, Autodesk 3ds Max,
 • ปวส. หรือ ปริญญาตรี ในสาขาสถาปัตยกรรม
 • อ่านแบบ การเขียนแบบด้าน สถาปัตยกรรม

18-Aug-17

 

Applied
 • สัญชาติไทย เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • มีประสบการในการออกแบบ และเขียนแบบไฟฟ้า

18-Aug-17

 

Applied
 • ปวส. หรือ ปริญญาตรี ในสาขาสถาปัตยกรรม/ก่อสร้าง
 • ใช้โปรแกรม AutoCAD, Autodesk 3ds Max
 • อ่านแบบ การเขียนแบบด้าน สถาปัตยกรรม

18-Aug-17

 

Applied
 • หญิง อายุ 18-30 ปี
 • ม.6, ปวช,ปวส หรือปริญญาตรี
 • มีความสามารถในการพูด รักงานบริการ,มีไหวพริบดี

18-Aug-17

 

Applied
 • สัญชาติไทย, เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • มีความรู้ความเข้าใจในการเขียนแบบ, อ่านแบบเครื่องกล
 • สัญชาติไทย, เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี

18-Aug-17

 

Applied
 • ปวส. หรือ ปริญญาตรี ในสาขาสถาปัตยกรรม
 • ใช้โปรแกรม AutoCAD, Autodesk 3ds Max
 • เขียนแบบด้าน สถาปัตยกรรม/ก่อนสร้าง

18-Aug-17

 

Applied
 • ใช้โปรแกรม AutoCAD, Autodesk 3ds Max,
 • ปวส. หรือ ปริญญาตรี ในสาขาสถาปัตยกรรม
 • อ่านแบบ การเขียนแบบด้าน สถาปัตยกรรม

18-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.